Παρέμβαση Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού

Θέμα: Η Ιερά Σύναξη των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, 6-9 Μαρτίου 2014, ΚΠολη

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, στην υπ’ αριθμ. 114 Συνεδρία του, στις 27 Μαρτίου 2014, μεταξύ άλλων, αντάλλαξε απόψεις, σκέψεις και κρίσεις για το εν θέματι μείζον Ζήτημα, αφού μελέτησε δι’ Επιτροπής το σχετικό υλικό από τον ηλεκτρονικό Τύπο. Κάμνει δε τις εξής επισημάνσεις-παρεμβάσεις.

1. Το ύψιστο αυτό Εκκλησιαστικό Γεγονός για τον Κόσμο της Ορθοδοξίας και για τον κάθε προβληματιζόμενο άνθρωπο επί θεμάτων θρησκείας και πολιτισμού πνευματικού ουδόλως συγκίνησε την Πολιτική Κοινή Γνώμη. Γι’ αυτό και δεν έτυχε ούτε στοιχειώδους προβολής. Τα δημοσιογραφικά και συναφή ηλεκτρονικά πολιτικά, πάσης φύσεως, Μέσα αποδεικνύονται μονόφθαλμα. Οι πολιτικές και δημοσιογραφικές σκοπιμότητες και ίντριγκες προέχουν γι’ αυτά. Τα πνευματικά δρώμενα είναι, φαίνεται, μόνο για τους αιθεροβάμωνες. Εξ ου και η μεγάλη απαξίωσή τους στον κοινής λογικής άνθρωπο, στον Λαό.

2. Η Σύναξη, εξ άλλου, αυτή καθ’ εαυτήν δαπανήθηκε, ως επί το πλείστον, με «τα διαδικαστικά της συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου». Πολλή φαιά ουσία για τα αυτονόητα Κανονικά Θέσμια, που, φυσικά, ουδεμία σχέση έχουν με τα Πολιτικά Θέσμια του Κόσμου τούτου (π.χ. ΟΗΕ και Συμβούλιο Ασφαλείας, με veto και τα τοιαύτα). Τα Πολιτικά Θέσμια προέκυψαν, ως γνωστό, από τις εμπόλεμες καταστάσεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Πλην, στο Επίσημο Σύστημα Διοικήσεως της κατ’ Ανατολάς Ορθοδόξου Εκκλησίας υπάρχει αναλλοίωτη Κανονική Τάξη, πέραν των κοσμικών πραγμάτων και καταστάσεων, τόσο στην Διοίκηση, όσον και στην Λατρεία και στην Ποιμαντική ζωή. Εν προκειμένω, κανονική σαφήνεια περί των εννοιών του Προέδρου και των παρεδρευόντων σε μία Αγία και Μεγάλη Σύνοδο Προκαθημένων. Η έννοια του «Προεδρείου» είναι κοσμικής συλλήψεως και μόνο.

3. Αφορμή για τα ανωτέρω η εκτεθείσα στάση του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ.κ. Κυρίλλου, ότι «το Προεδρείο της Πανορθοδόξου Συνόδου να απαρτίζεται εκ των Προκαθημένων πασών των Ορθοδόξων Εκκλησιών με επικεφαλής τον πρώτον εξ αυτών Παναγιώτατο Πατριάρχη ΚΠόλεως». Στον νουν μας έρχεται συνειρμικά ένα είδος Συμβουλείου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.

Συναφώς, πολύς λόγος για τον τρόπο λήψεως αποφάσεων σε προπαρασκευαστικό και συνοδικό επίπεδο. Προπαρασκευαστικά είναι ευκταία η συναίνεση, ακόμη και η ομοφωνία, «ψήφοις». Στην Σύνοδο όμως αυτή καθ’ εαυτή κατισχύει η κανονική αναλλοίωτη Αρχή «της ψήφου των πλειόνων» των Οικουμενικών Συνόδων. Ουσιαστικής σημασίας δεν είναι η προπαρασκευαστική συναίνεση ή και η ομοφωνία, αλλ’ η «εν Αγίω Πνεύματι» Συνοδική σύσκεψη και απόφανση. Αντίφαση στον Πατριαρχικό λόγο είναι το ακόλουθο. «Εάν δεν πρόκειται να συμφωνήσωμεν επί των ζητημάτων αμέσως, να μην φοβώμεθα και να τα παραπέμψωμεν εις τις μέλλουσες να συνέλθουν Συνόδους». Για να συμβεί αυτό, προαπαιτείται «η ψήφος των πλειόνων», που δεν αναιρεί και την ουσία της συναινέσεως και ομοφωνίας. Οι ψηφοφορίες γι’ αυτόν τον λόγο απαιτούνται. Συμφυρμός των δύο εννοιών οδηγεί εις συγχύσεις περί τις σαφείς Συνοδικές Αποφάσεις. Επομένως, οι θέσεις του Ανακοινωθέντος ότι «Άπασαι αι αποφάσεις τόσον κατά τας εργασίας της Συνόδου, όσον και κατά τα προπαρασκευαστικά στάδια αυτής, θα λαμβάνωνται καθ’ ομοφωνίαν» συνιστούν συγκερασμό κανονικής και κοσμικής τάξεως.

4. Θέματα ουσίας στο ανακοινωθέν. Επιλέξει :

1)  «Καταγγέλλομεν την αναταραχήν και την αστάθειαν, αι οποίαι ωθούν τους χριστιανους να εγκαταλείψουν την γήν, ένθα εγεννήθη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ένθεν διεδόθη το Ευαγγέλιον είς τον κόσμον άπαντα».

2) «Καταδικάζομεν πάσαν μορφήν τρομοκρατίας και θρησκευτικής ύβρεως».

3)  «Οι εν Μέση Ανατολή χριστιανοί αποτελούν την ζύμην της ειρήνης ».

4)  «Ενθέρμως προσευχόμεθα υπέρ της διεξαγωγής ειρηνικών διαπραγματεύσεων και της εν προσευχή καταλλαγής προς έξοδον εκ της εν Ουκρανία συνεχιζομένης κρίσεως».

5)  «Τα αίτια της κρίσεως ταύτης δεν είναι αμιγώς οικονομικά. Είναι και πνευματικής και ηθικής φύσεως».

6)  «Συνεπεία του εγωισμού και της καταχρήσεως της εξουσίας, πολλοί άνθρωποι υποτιμούν την ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου».

Σχόλιο. Και δή των εν φυλακή. Π.χ. το Γκουαντάναμο που βιώνει ο Πατριάρχης Ειρηναίος στα Ιεροσόλυμα, με υπαιτιότητα του υπογράφοντος το Επίσημο Ανακοινωθέν Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεοφίλου.

7)  «Αναγνωρίζομεν ότι ο διάλογος τυγχάνει πάντοτε καλλίτερος της συγκρούσεως. Η αποχώρησις και η απομόνωσις ουδέποτε αποτελούν επιλογήν. »

Σχόλιο. Το ανθρωπινότερο ωραιότερο μήνυμα ο διάλογος.

 

panorg (1)

 

mosxas-oikoumenikos

 

 

Δράσεις Ι.Ε.Θ.Π. – Μάρτιος-Απρίλιος 2014

1. Αντιπροσωπία του Ιδρύματος μετέσχε των Εκδηλώσεων ενθρονίσεως 29-3-2014 στην Κατερίνη του νέου Μητροπολίτου Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος Γεωργίου Χρυσοστόμου. Των εκδηλώσεων προέστη ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ως Προκαθήμενος και Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ˙ παρέστησαν εκπρόσωποι όλων των Πατριαρχείων και των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο εκπροσώπησε ο Μητροπολίτης Βεροίας Παντελεήμων.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό.

010 012

 

009
1380218_752206058147315_4884265244526568028_n 10177961_752206088147312_4106200514257109_n 10153104_752206101480644_4100156196970951932_n booklet eksof booklet autograf

 

2. Στις 27 Μαρτίου έλαβε χώρα στα Δώματα του Καριπείου Μελάθρου το 114ο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Θ.Π. παρουσία του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης Θ. Καράογλου και μελών του. Αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων, Προσκυνηματικές και Μορφωτικές Αποστολές στην Ίμβρο (Πάσχα), στο Άγιον Όρος (Ιούνιος), στην Β. Ήπειρο (Οκτώβριος) και στις ομογενειακές εστίες στο Ντέρμπαν και Κέϊπ Τάουν της Ν. Αφρικής, στα πλαίσια του Κέντρου Οικουμενικού Ελληνισμού. Επίσης, έγινε η πρώτη παρουσίαση του εκδοτικού έργου «Χριστιανική Μακεδονία. Η ενδοχώρα της στον Κόσμο της Ορθοδοξίας της Χερσονήσου του Αίμου», Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 503. Αφιερώνεται «Αλεξάνδρῳ Αθ. Καρίπῃ Μνήμης και Ευγνωμοσύνης ένεκεν». Επίσης, ορίσθηκε η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου «300 χρόνια Κοσμά Αιτωλού. Ο Ιεραπόστολος στην Μακεδονία και Θράκη» (Οκτώβριος 2014). Ακολουθούν ημερήσια διάταξη και φωτογραφικό υλικό.

 

 

Γ’ Περίοδος

Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου

υπ’ αριθμ. 114

 

 

Θεσσαλονίκη 27.03.2014

Προς: τα Μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος

     -Αθανάσιο Αγγελόπουλο, Πρόεδρο

     – Θεοφ. Επίσκοπος Αμορίου, π. Νικηφόρο Ψυχλούδη, Μέλος

     -Γρηγόριο Λιάντα, Αντιπρόεδρο

     -Γεώργιο Καλαϊτζή, Γεν. Γραμματέα

     – Άγγελο Αγγελάκη, Μέλος (Οικον. Σύμβουλο)

     – Μιχάλη Φαργκάνη, Γεν. Δ/ντή Ι.Ε.Θ.Π.

     – Δημήτριο Κουτρούλα, Δ/ντή Ι.Ε.Θ.Π.

 

       Κοιν:   - Αναστάσιο Μπίλλη, Επ. Πρόεδρο Ι.Ε.Θ.Π.

                   - Θωμά Ψαρρά, Γεν. Γραμματέα Δήμου Θεσσαλονίκης, Επ. Μέλος

                   – Επίτιμα και Τακτικά Μέλη Ι.Ε.Θ.Π., παρόντα στο Δ.Σ.

                    

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην εκατοστή δεκάτη τετάρτη συνεδρία του Δ.Σ., που θα λάβει χώρα στο Κατάστημα του Ιδρύματος, «Καρίπειον Μέλαθρον», Ολυμπιάδος 35Β  & Στ. Δραγούμη, την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 μ.Χ., και ώρα 21:00. 

 

    Με τιμή,

Ο Πρόεδρος

 

  

   Αθανάσιος Αγγελόπουλος

Καθηγητής Παν/μιου

 

Επισυνάπτεται Ημερησία Διάταξη

 

 

 

Ημερήσια Διάταξη Δ.Σ. 114

 

  1.       Προσευχή και κοπή της Βασιλόπιτας 2014, προεξάρχοντος του

Θεοφ. Επισκόπου Αμορίου κ.κ. Νικηφόρου

  1.       Δράσεις  Ι.Ε.Θ.Π.  Ιανουάριος – Μάρτιος 2014
  2.       Εισερχόμενα έγγραφα (11)
  3.       Εξερχόμενα έγγραφα (21)
  4.       Προσκλήσεις (15)
  5.       Εορταστικές Ευχές : Χριστούγεννα 2013 και Νέον Έτος 2014 (25)
  6.       Δημοσιεύματα που αφορούν το Ίδρυμα
  7.       Συνέδρια:

α) 300 Χρόνια Κοσμά του Αιτωλού. Ο ιεραπόστολος στην Μακεδονία και στην Θράκη,

β) Ημερίδα για το συγγραφικό έργο του αειμνήστου Προέδρου Α.Ε.Α. και

Μέλους του Ι.Ε.Θ.Π., Αθανασίου Θεοχάρη (πρόταση Θεοφ. Επισκόπου

Αμορίου Νικηφόρου)

 

  1.       Εκδόσεις:

α) Τόμος Ευγνωμοσύνης και Μνήμης προς Αλέξανδρο Καρίπη,

πρώτη παρουσίαση του όλου σώματος του Τόμου, σελ. 503.

β) Υλικό υπό δημοσίευση.

10. Αποστολές:

α) Μ. Πέμπτη –Πάσχα το Ι.Ε.Θ.Π. στην νήσο Ίμβρο (Απρίλιος 2014)

β) Αποστολή στην Βόρεια Ήπειρο, μετά το Συνέδριο για τον Κοσμά τον

Αιτωλό (Οκτώβριος 2014)

γ) Προσκύνημα τριήμερο στο Άγιον Όρος (Ιούνιος 2014)

δ) Οικουμενικός Ελληνισμός στο Κέϊπ Τάουν και Derban, Νοτίου Αφρικής,

στις Εστίες του εκεί Ελληνισμού (Ιούλιος 2014)

Τα Μέλη του Ιδρύματος προσκαλούνται για συμμετοχή

 

11. Επίτιμα Μέλη:

α) Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνα κ.κ. Γεώργιος.

Απονομή Τιμητικής Πλακέτας (Αναβάλλεται για το επόμενο Δ.Σ., κατόπιν

συνεννοήσεως με τον Μητροπολίτη, λόγω φόρτου επικείμενης

ενθρονίσεώς του, στις 29 Μαρτίου 2014)

 

12. Τακτικά Μέλη:

α) Παύλος Κυριακίδης, Οικονομολόγος – Εκδότης

β) Θεόδωρος Μπότσογλου, ιατρός

γ) Αθανάσιος Μπερμπερίδης, επιχειρηματίας

δ)Σωκράτης  Μπερμπερίδης, επιχειρηματίας

 

13. Βιβλιοθήκη:

α) Ηλεκτρονική αναβάθμιση Βιβλιοθήκης

β) Ανακοινώσεις Δ/ντού της  Βιβλιοθήκης κ. Γρ. Λιάντα και παρουσίαση του    συντελούμενου έργου στο β΄ κτήριο-Βιβλιοθήκη από τον Επ. Συνεργάτη κ. Ηλία Μογλενίδη

 

14. Εκθέσεις:

α) Εκτιθέμενες στο Καρίπειο

β) Αποθηκευμένες, υπό τακτοποίηση. Πρωτοβουλία Αγίου Αμορίου.

 

15.  Κτιριακά:

α) Τοποθέτηση παγκακιών ( ευχαριστίες προς  τον Γεν. Γραμματέα του

Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Θωμά Ψαρρά)

β) Νέα συσκευή θυροτηλεφώνου

γ) Προστασία συγκροτήματος (πυρόσβεση κ.λ.π.).  Πρόταση – προσφορά.

δ) Κατεδάφιση του υπό κατάρρευση κτίσματος, εστίας παντοειδούς

μολύνσεως,  παραπλεύρως Καριπείου Μελάθρου (ενημέρωση από τον

Γεν. Γραμματέα Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Θωμά Ψαρρά).

 

16.   Ανακοινώσεις:

α) Ο π. Νικηφόρος Ψιχλούδης , Μέλος του Δ.Σ., Επίσκοπος Αμορίου. Δωρεά από του Ιδρύματος πλήρους Αρχιερατικής Στολής.

β) Ο π. Γεώργιος Χρυσοστόμου, Φίλος του Ιδρύματος, Μητροπολίτης

Κίτρους και Κατερίνης

γ) Ευχαριστίες στον Υ.Μ.Α.Θ., Θ. Καράογλου, για την χορηγία στο Ίδρυμα

δ) Άλλες Ανακοινώσεις

 

17.  Αιτήσεις – Προτάσεις

 

 

DSC02108 DSC02107 DSC02109 DSC02111 DSC02112 DSC02114 DSC02116 DSC02119 DSC02124 DSC02125 DSC02126 005 006 DSC02106 DSC02110

 

 

3. Αντιπροσωπία του Ιδρύματος μετέσχε του Μνημοσύνου εκκλησιαστικού και φιλολογικού προς τιμή του Ιδρυτικού Μέλους του Ιδρύματος Δρος Θεολογίας και Φιλολογίας Καθηγητού Αθανασίου Θεοχάρη στην Ιερά Μονή Βλατάδων, το Σάββατο 5 Απριλίου 2014, με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αμορίου κ. Νικηφόρου, Ηγουμένου της Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό.

 

024 022 021 023

 

4. Ενδιαφέρουσες εκδόσεις στο Ίδρυμα.

α) «Χριστιανική Μακεδονία. Η ενδοχώρα της στον Κόσμο της Ορθοδοξίας της Χερσονήσου του Αίμου», σσ. 503. Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια για τον Κόσμο της Ορθοδοξίας στην Χερσόνησο του Αίμου με γενικό θέμα «Χριστιανική Μακεδονία» και άλλες επίκαιρες παρεμβάσεις. Φωτογραφικό υλικό.

ie8p eksof

 

 

 

β) «The joy of a new beginning», 2013. Τόμος ρουμανιστί και αγγλιστί περί του νέου Αρχιεπισκόπου Μπουζάου του Πατριαρχείου Ρουμανίας Δρος Κυπριανού Cezar, αποφοίτου και διδάκτορος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. και συνεργάτου του Ιδρύματος. Φωτογραφικό υλικό από τον ωραίο Τόμο.

eksof joy joy1 joy2 joy3 joy4 joy5 joy6 joy7 joy8

 

γ)   «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία», τόμος Γ, σς. 428, Πάτρα 2012. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ανοικτού Παν/μίου Πατρών. Σύνολο 21 συμβολές Μνημονευτέες : Γιώργος Λόης, Βαλκάνια και Σλάβοι. Το πρώτο Σέρβικο κράτος και ο εκχριστιανισμός αυτού. Ράντομιρ Πόποβιτς, Οι πρώιμοι Χριστιανοί Άγιοι στο Ανατολικό Ιλλυρικό. Χρήστος Τερέζης, Από τον Ευαγγελιστή Μάρκο στην διαλεκτική του H. Marcuze. Φωτογραφία εξωφύλλου.

 

anoikto pan eksof

5. Δημοσιεύματα.

α) Εφημ. ΕΘΝΟΣ 1-4-2014 με θέμα: «Ημίγυμνοι πάνω σε ελληνικούς τάφους». Φωτ. αποκόμματος εφημερίδας. Χωρίς σχόλια.

 

 

ethnos eksof

β) CharlesA. Frazee, Ορθόδοξος Εκκλησία και Ελληνική Ανεξαρτησία 1821-1852, Αθήνα 1987 (επανέκδ. 2013), σσ. 270, εκδ. Δόμος. Η καλλιτέρα απάντηση στους ανιστόρητους για τον σπουδαίο ρόλο της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ελληνική Ανεξαρτησία 1821-1852 από έναν μη Έλληνα, βάσει αυθεντικών πηγών. Μεταξύ άλλων γράφει επί λέξει:

1) «…Στις 25 Μαρτίου ο Γερμανός έδωσε στην επανάσταση το μεγαλύτερό της σύμβολο, όταν ύψωσε ένα λάβαρο με το σταυρό στη Μονή της Αγίας Λαύρας…Μπροστά από το στρατό βάδιζαν κληρικοί και μοναχοί ψέλνοντας και υποσχόμενοι το στέφανο του μαρτυρίου σ’ όσους χάσουν τη ζωή τους πολεμώντας τους Τούρκους. Οι επίσκοποι που πήγαν στην Τρίπολη συνελήφθησαν από τους Τούρκους και φυλακίστηκαν. Ήταν οκτώ: Κορίνθου Κύριλλος, Μονεμβασίας Χρύσανθος, Δημητσάνας Φιλόθεος, Ναυπλίου Γρηγόριος, Χριστιανουπόλεως Γερμανός, Ολενών Φιλάρετος, Ανδρούσης Ιωσήφ και Τριπόλεως Δανιήλ…» ( σελ. 36 ).

2) «…Ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών ήταν ο σημαντικότερος ηγέτης της επανάστασης στην Πελοπόννησο…» ( σελ. 36 ).

3) «…Ο ρόλος του επρόκειτο να παίξει στην επανάσταση η αφοσίωση στην Ορθόδοξη Εκκλησία, φαίνεται καθαρά από την πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Γερμανός στη διεύθυνση των επιχειρήσεων στην Πάτρα…Ο Βρετανός πρόξενος, σ’ ένα γράμμα του της 6ης Απριλίου, αναφέρει: «…Περιμένουν με αγωνία την άφιξη του αρχιεπισκόπου Γερμανού. Έχει αναλάβει το κύριο πρόσταγμα σ’ αυτή την επιχείρηση». …όλοι οι Έλληνες έδωσαν όρκο…ενώ ο αρχιεπίσκοπος ευλόγησε τον στρατό…Τη νύχτα οι μοναχοί του Μεγάλου Σπηλαίου οδήγησαν το στρατό με το Τρισάγιο…» ( σελ. 37 ).

4) «…Κατά το πρώτο έτος των συγκρούσεων στην Πελοπόννησο, οι επίσκοποι συχνά εκαλούντο να αναλάβουν την ηγεσία στο πολεμικό και στο πολιτικό πεδίο…Διακεκριμένοι ιεράρχες της Πελοποννήσου ήταν οι Ανδρούσης Ιωσήφ, Κορίνθου Κύριλλος, Καρύστου Νεόφυτος και, φυσικά, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός. Η Εκκλησία της Πελοποννήσου είχε ομόψυχα πάει με το μέρος της Επανάστασης…» ( σελ. 38 ).

5) «…Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ρωσίας ήταν ιδιαίτερα πιεστική προς τον τσάρο να ενεργήσει υπέρ των καταπιεσμένων ομοθρήσκων τους…»  ( σελ. 57 ).

6) «…Η εξέγερση που είχε ξεσπάσει στην Πελοπόννησο μεταδόθηκε με τον ίδιο τρόπο και βόρεια του Ισθμού. Τα μέλη του κλήρου εμφανίζονταν οπουδήποτε ξεσπούσε η επανάσταση…βρέθηκαν, χωρίς να το καταλάβουν, επικεφαλής του κινήματος για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Ο σταυρός εμφυτεύθηκε στην είσοδο όλων των περασμάτων, στις ψηλές βουνοκορφές…» ( σελ. 60 ).

7)   «…Υπήρχαν περί τους 2.400 ιερείς στην Πελοπόννησο και η αναλογία αυτών που σκοτώθηκαν ή εξορίστηκαν ήταν ακόμη μεγαλύτερη…» ( σελ. 65 ).

8)   «…Ο GeongVonMauerυπολόγισε ότι περί τους ογδόντα Ιεράρχες της Ελληνικής Εκκλησίας σκοτώθηκαν κατά την Επανάσταση σ’ ολόκληρη την Οθωμανική αυτοκρατορία… » ( σελ. 65, παραγ. 63 ).

9)  «…Τα μοναστήρια στην Ελλάδα υποστήριξαν ενεργά την Επανάσταση, και πιό πολύ απ’ όλα το Μέγα Σπήλαιον…» ( σελ. 67 )

10)  «…Στην ηπειρωτική χώρα, Ο Ιούνιος του 1822 είδε την Ακρόπολη των Αθηνών τελικά να πέφτει στους Έλληνες, όταν οι Τούρκοι υπερασπιστές της έμειναν για αρκετό καιρό χωρίς νερό. Επικεφαλής των νικητών ήταν ο Επίσκοπος των Αθηνών Διονύσιος, που ήταν επίσης και Πρόεδρος του Άρειου Πάγου, της πολιτικής κυβέρνησης που είχαν συστήσει οι επαναστάτες» ( σελ. 74 ). Σχόλιο. Αυτός ήταν ο ιστορικός κανόνας. Οι κακές εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Οι ανιστόρητοι και ιδεολογικά εμπαθείς και προκατειλημμένοι εξαίρουν τις εξαιρέσεις, ανατρέποντας τον κανόνα. Το γεγονός συνιστά προπαγάνδα και όχι ιστορική αλήθεια.

11)    «Πρέπει να μη ξεχνάμε ότι η Οθωμανική κυβέρνηση θεωρεί πως ο Ελληνικός κλήρος ένα η πραγματική αιτία της εξέγερσης των Ελλήνων υπηκόων της Τουρκίας». Από το Υπόμνημα του Άγγλου FrederickPisani ( σελ. 75 ). Φωτ. Εξωφύλλου.

 

charles eksof

 

6. Addentum: Διάκριση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου στον Αν. Μπίλλη για τις εθνικές ευεργεσίες του στην Θεσσαλονίκη και στην Μακεδονία με κοινωφελή κτηριακά συγκροτήματος. Το ζεύγος Μπίλλη συνεχίζει την παράδοση των Μεγάλων Εθνικών Ευεργετών του Ελληνορθόδοξου Έθνους μας. Η απονομή, κατ’ εντολή του Μακαριωτάτου έγινε από τον Πρόεδρο Ι.Ε.Θ.Π. Καθηγητή κ. Αθαν. Αγγελόπουλο. Ο Μακαριώτατος είναι επίτιμος Πρόεδρος του Ιδρύματος και χορηγός των σκοπών του από το προσωπικό υποτροφειακό Ίδρυμα «Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Λιάπης».

Φωτ. υλικό.

 

028 027

 

 

 

Προσκυνηματική – Μορφωτική Αποστολή εις Ίμβρο και Τένεδο

Προσκυνηματική – Μορφωτική Αποστολή εις Ίμβρο και Τένεδο

( 17-20 Απριλίου 2014, Ημέρες Πάσχα )

Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ίμβρου και Τενέδου, Υπερτίμου και Εξάρχου Αιγαίου Πελάγους, κ. κ. Κυρίλλου

Πρόγραμμα Αποστολής

Μ. Πέμπτη 17/4:

1) Αναχώρηση 6:00 π.μ. ακριβώς, έμπροσθεν της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. επί της Εγνατίας.

2) Ώρα 15:00 μ.μ. επιβίβαση στο πλοίο για Ίμβρο.

3) Άφιξη και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο Masi (4ων αστέρων) στο Κάστρο, περί ώρα 16:30 μ.μ.

4) Ώρα 18:00 μ.μ. Ακολουθία 12 Ευαγγελίων στον Μητροπολιτικό Ναό της κωμοπόλεως Παναγίας, 3 χλμ μακράν του ξενοδοχείου, έδρας της Ιεράς Μητροπόλεως Ίμβρου και Τενέδου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυρίλλου.

Μ. Παρασκευή 18/4:

1) Ακολουθία Αποκαθηλώσεως σε ναό όπου ο Μητροπολίτης.

2)Ξενάγηση στο νησί.

3) Το βράδυ η Ακολουθία περιφοράς του Επιταφίου στο Γλυκύ, πατρίδα του μεγάλου διδασκάλου του Γένους Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, περί ώρα 19:00 μ.μ.

Μ. Σάββατο 19/4:

1) Πρωί θ. Λειτουργία Μ. Σαββάτου (Α΄ Ανάσταση) στον ναό όπου ο Μητροπολίτης.

2) Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Μητροπολίτη στο Επισκοπείο του. Προσφωνήσεις ˙ επίδοση πλακέτας και εκδόσεων του Ιδρύματος.

3) Μετάβαση στην Τένεδο αν υπάρχει καράβι ή συνέχεια ξεναγήσεων στο νησί.

4) Ώρα 23:00 μ.μ. στον Μητροπολιτικό Ναό στην Παναγία με τον Μητροπολίτη για την θ. Λειτουργία της Αναστάσεως.

 

Κυριακή της Αναστάσεως 20/4:

1)      Εσπερινός Αγάπης ώρα 11:00 π.μ. στον Μητροπολιτικό Ναό με τον Μητροπολίτη.

2)      Πασχαλινό γεύμα της Αποστολής, με προσκεκλημένους σ’ αυτό τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλο και την συνοδεία του, αν δεν υπάρχει άλλη υποχρέωση, κατ’ έθος.

3)      Απογευματινός καφές σε αξιοθέατο του νησιού.

4)      Ώρα 18:00 μ.μ. αναχώρηση με το καράβι για επιστροφή. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη περί την 12η νυχτερινή.

 

Παρατηρήσεις:

Η τιμή συμμετοχής είναι 195€ κατ’ άτομο σε δίκλινο και 255€ σε μονόκλινο. Στην τιμή περιλαμβάνονται: μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, ασφάλεια αστικής ευθύνης, εισιτήρια καραβιού προς και από Ίμβρο. Παρακαλούμε για την έγκαιρη καταβολή προκαταβολής ή όλου του ποσού στον λογαριασμό 6710-113169-116 στην Τράπεζα Πειραιώς (δικαιούχος: Παπαδόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου). Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον συντονιστή της αποστολής Κουτρούλα Δημήτριο (κιν. 6944740911) από μέρους του Ιδρύματος.

Από τις δραστηριότητες του Ι.Ε.Θ.Π. Φεβρουάριος – Μάρτιος 2014

 

1)    Αντιπροσωπία του Ιδρύματος μετέσχε των εκδηλώσεων(Θ. Λειτουργίας) χειροτονίας και ενθρονίσεως του π. Νικηφόρου Ψιχλουδη, Μέλους  του Δ.Σ. του Ιδρύματος, ως Επισκόπου Αμορίου, ιστορικής επαρχίας και πόλεως Μ. Ασίας, στον Πατριαρχικό Ναό Αγ. Γεωργίου Φαναριού Κων/πόλεως (2  Φεβρ. 2014) Βλ. site Ιδρύματος. [  Άρθρο 13.02.2014 ]

2)    Αντιπροσωπία του Ιδρύματος μετέσχε στην πανηγυρική Θ. Λειτουργία την Κυριακή της Ορθοδοξίας (9 Μαρτίου 2014) στον Καθεδρικό Ι. Ναό της  Ι. Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως  κ.κ. Βαρνάβα. Βλ. φωτογραφικό υλικό που ακολουθεί.

003 004 005 006

3)    Αντιπροσωπία του Ιδρύματος μετέσχε της φιλολογικής βραδειάς στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης (7 Μαρτίου 2014) παρουσιάσεως της ποιητικής συλλογής Αντώνη Φωστιέρη με τίτλο:  << Τοπία του τίποτα >>. Συντονιστής ο ποιητής και λογοτέχνης  Στέλιος Λουκάς. Δυο ωραία μηνύματα από την εκδήλωση: <<Μεγάλη ποίηση η στιγμή που ζούμε>> και <<ανελέητο κάτι αυτό που ζούμε >>. Ακολουθεί φωτ. υλικο.

eksof3 001

4)    Αντιπροσωπία του Ιδρύματος στην εκδήλωση της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης, με θέμα :<< Θεσσαλονικέων βίος:  προβολές στο παρελθόν της πόλης από το ιστορικό κοιμητήριο της Ευαγγελίστριας>> (18 Μαρτίου 2014), στην αίθουσα τέχνης Φ.Α.Α.Θ. Ακολουθεί φωτ. υλικό.

proskl4 eksofuUB4

5)    Αντιπροσωπία του Ιδρύματος μετέσχε της Κοινής Συνεδρίας  Ιεράς  Συνόδου της Εκκλησίας  της Ελλάδος  και των Θεολογικών Σχολών των Παν/μίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος π. Ιερωνύμου, Προκαθημένου και Προέδρου της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ( 6 Φεβρ. 2014 ).  Βλ. site Ιδρύματος. [  Άρθρο 13.02.2014 ]

6)    Αντιπροσωπία του Ιδρύματος παρέστη στην ορκωμοσία ως νέου γεωπόνου, του τακτικού Μέλους του Ιδρύματος, Αμέτ Ισταμπόλ.  Φωτ. Υλικό από την ορκωμοσία. ( 20 Μαρτίου 2014 )

021 023 024 025

Από τις επικοινωνίες του Ιδρύματος. Μάρτιος 2014

1. Χειροτονία εις Επίσκοπο και κατάσταση εις Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος του Πανοσ. Αρχιμ. Γεωργίου Χρυσοστόμου, Πρωτοσυγκέλλου της Ι. Μητροπόλεως Βερροίας, 1η  Μαρτίου 2014. Ακολουθούν φωτογραφικό υλικό από την Πρώτη λειτουργία του στον Ι. Ναό Αγ. Αναργύρων Βερροίας και το <<Ενθύμιον Χειροτονίας>> του.

1010 2009 3004 4008

_______________________________________________

1 2 3 4

 2.    Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου Ζηζιούλα, <<Οικουμενικό Πατριαρχείο : Ένα Ιστορικό Παράδοξο>>, Αθήνα 2013, σσ. 16. Ακολουθεί η δημοσίευση όλου του πονήματος, ως εξόχως αντιπροσωπευτικού στην τηλεγραφική μοναδικότητά του.

1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 203.        Ένα ωραίο Card Postal, ευχές προς το Ίδρυμα.

eksof31 eksof32.jpeg

4. Συνεργάτες του Ιδρύματος <<εν δράσει>> στο Καρίπειο Μέλαθρο

002

001

Από τις δραστηριότητες του Ι.Ε.Θ.Π.

Από τις δραστηριότητες του Ι.Ε.Θ.Π.

Φεβρ. 2014
 

1.  Αντιπροσωπία του Ιδρύματος μετέβη στην Κ/Πολη, για να παραστεί στην χειροτονία εις επίσκοπο Αμορίου του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος π. Νικηφόρου Ψυχλούδη, Ηγουμένου της Ι.Β.Π.Σ. Μονής Βλατάδων. Η χειροτονία του έγινε στον Πατριαρχικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου, στις 2 Φεβρ. 2014, από τον Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Αθανάσιο.

019 022 023 024 028

023

031 032 033

 

 

2.  Επίσκεψη στην Έκθεση το <<Αρχαίον Κάλλος>> των Ελλήνων στο Σισμανόγλειο Μέγαρο στο Πέραν της Κ/Πόλεως, όπου η έδρα του Γεν. Προξενείου της Ελλάδος, 2 Φεβρ. 2014.

 

015

016

006 007 008 009 010 011 012 013

018

3.  Συμμετοχή του Προέδρου του Ιδρύματος στην κοινή σύσκεψη Ιεράς Συνόδου και Καθηγητών των Θεολογικών Σχολών, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου του Β’, στο Διορθόδοξο Κέντρο Πεντέλης.
Θέμα: Η Κοινωνική Ευθύνη της Εκκλησίας σε περιόδους κρίσεως, κατά την διδασκαλία του Ι. Φώτιου.

034

ekdhlosi pentelis prntscrn


penteli aggel

039

037

 

 

 

Από τις δράσεις του Ιδρύματος των Χριστουγέννων, του Νέου Έτους και των Φώτων.

Από τις δράσεις του Ιδρύματος του Δεκ. 2013

και του Ιαν. 2014

  1. Αντιπροσωπία του Ιδρύματος μετέσχε της υποδοχής της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου του Β’ στις 17 Δεκ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της περιπύστου Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης, Αγίας Σοφίας 38, και αντάλλαξε εγκάρδιες προσρήσεις με τον Μακαριώτατο, πτυχιούχο της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.  Ο Μακαριώτατος τέλεσε τα εγκαίνια του Μουσείου της Αδελφότητος, παρουσία όλων των Αρχών και εκλεκτού πυκνού ακροατηρίου. Απεδέχθη δε την επίσημη πρόσκληση του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, εν καιρώ, να επισκεφθεί την Θεσσαλονίκη.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

 Prosklisi1 prosklisi2 PROSKLISI3

2. Στις 19 Δεκ. συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, παρουσία Ιδρυτικών και Τακτικών Μελών και φίλων του, στην 112η πανηγυρική Συνεδρία, στα Δώματα του Καριπείου Μελάθρου, της ακαδημαϊκής περιόδου 2013-2014. Εκτάκτως δε στις 14 Ιαν. 2014 ( συν. 113 ), με μόνο θέμα την έκφραση συγχαρητηρίων για την εκλογή εις επίσκοπο Αμορίου της Μικράς Ασίας του Ηγουμένου της πατριαρχικής Μονής Βλατάδων π. Νικηφόρου Ψυλούδη Τακτικού Μέλους του Ιδρύματος και της παρούσης περιόδου (2013-2016) Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του. Ακολουθεί η σχετική συγχαρητήριος επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και προς τον Εψηφισμένο Επίσκοπο.

DSC02102 vatadon2

3. Στις 21 Δεκ. αντιπροσωπία του Ιδρύματος επισκέφθηκε το ιδιωτικό Μουσείο λαϊκής και αγροτικής τέχνης στο σπίτι του ζεύγους Σπυρίδωνος και Δέσποινας Δρακούλη, Μελών του Ιδρύματος. Επιδόθηκε τιμητική πλακέτα συγχαρητηρίων για την θαυμάσια πρωτοβουλία τους, τέχνης και πολιτισμού.

Ακολουθούν φωτογραφίες

001 002 004 006 009 013 015 016 017 018 019 020 021 022 024 025 026

4. Αγία Αναστασία

Αντιπροσωπία του Ιδρύματος μετέβη στις 22 Δεκεμβρίου στην Ιερά Βασιλική και Πατριαρχική Μονή Αγίας  Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, λόγω της εορτής της Αγίας Αναστασίας.

Μετέσχε της κατανυκτικής πολυαρχιερατικής Θ. Λειτουργίας, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου Αποστόλου και συλλειτουργούντων των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Θεουπόλεως Παντελεήμονος και  Θερμών Δημητρίου. Η κοσμοσυρροή υπήρξε μεγάλη. Ανάγνωση Πατριαρχικού μηνύματος για το γεγονός, που δημοσιοποιείται εδώ.001 002 003

epistoli1

epistoli2

 

5.  Επισκοπείο Ι.Μ. Νεαπόλεως κ Σταυρουπόλεως.

Αντιπροσωπία του Ιδρύματος, προσκληθείσα  παρέστη στην τελετή κοπής της Βασιλόπιτας την παραμονή του Αγ. Βασιλείου στην αίθουσα τελετών της Ι. Μητροπόλεως  Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως , παρά το Επισκοπείο. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Νεαπόλεως Βαρνάβας έκαμε τον απολογισμό αγάπης προς τον πασχόντα συνάνθρωπο, κατά το 2013.

Παρέστησαν όλες οι αυτοδιοικητικές αρχές και εκπρόσωποι διαφόρων φορέων. Επικεφαλής ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης Θ. Καράογλου και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απ. Τζιτζικώστας.

Ακολουθούν φωτογραφίες

008 009

 6.    Από την κοπή της βασιλόπιτας στο Υ.ΜΑ.Θ. 1 Ιαν 2014.

Οικοδεσπότης ο Υ.ΜΑ.Θ. Θ. Καράογλου, το ίδρυμα εκπροσώπησε ο πρόεδρός του. Το φωτογραφικό υλικό από την έκθεση φωτογραφιών και αντικειμένων των γεγονότων του 1940 στο Διοικητήριο, έδρα του Υ.ΜΑ.Θ.

Ακολουθούν φωτογραφίες

010 011 012 013 014

Από την έκθεση στο Υ.ΜΑ.Θ. για τα γεγονότα του 1940.

015 016 017 018 019 020 021

7.   Το Ίδρυμα στην Κωνσταντινούπολη και στην νήσο Πρώτη, το τριήμερο των Φώτων (4-6 Ιαν. 2014).

Αντιπροσωπία 20μελής του Ιδρύματος βρέθηκε,  κατόπιν προσκλήσεως  του διαπρεπούς Μητροπολίτου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πριγκιπονήσων Ιακώβου, στην Κωνσταντινούπολη και στην νήσο Πρώτη. Η Αποστολή είχε τριμερή σκοπό. Πρώτον μορφωτικό (επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο  Κωνσταντινουπόλεως, στην Αγία Σοφία και στο Βυζαντινό Υδραγωγείο του Ιουστινιανού). Δεύτερον προσκυνηματικό (συμμετοχή στην Θ. Λειτουργία  στον Άγιο Γεώργιο Φαναρίου και στον Αγιασμό, όπου προεξήρχε ο Σεβ. Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας, συμπροσευχομένου του Πρωτοσυγκελεύοντος της Αρχιεπισκοπής Κ/Πόλεως Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στεφάνου, και επισκέψεις στις Βλαχέρνες και στο Μπαλουκλή). Και τρίτον πανηγυρικό με την συμμετοχή, την ημέρα των Φώτων, στις εκδηλώσεις στην νήσο Πρώτη. Εκεί έλαβε χώρα η  μυσταγωγική λαμπρά  Θ. Λειτουργία των Φώτων, και ο Αγιασμός των υδάτων, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ιακώβου, και η τελετή ρίψεως του Τιμίου Σταυρού στην θάλασσα, με μεγαλοπρεπή πομπή,  πλήθους προσκυνητών από Ομογενείς, από την Ελλάδα και από αλλού. Κατά την ρίψη του Τιμίου Σταυρού ήχησαν χαρμόσυνα τα αγκυροβολημένα πλοιάρια, και νέοι κολυμβητές, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι έπεσαν στην θάλασσα, προς ανάσυρση του Τιμίου Σταυρού. Η όλη ατμόσφαιρα εξόχως λαμπρά, σε μια ανοιξιάτικη ηλιόλουστη ημέρα, με την αθρόα συμμετοχή στο πνευματικό γεγονός Χριστιανών και Μουσουλμάνων εντοπίων. Παρούσες οι τοπικές Αρχές των Πριγκιπονήσων. Με την ευκαιρία, κατά την απόλυση των ακολουθιών, στον Ιερό Ναό της Κοινότητας των Ρωμιών της νήσου Πρώτης, το Ίδρυμα δια του Προέδρου του απένειμε στον Σεβασμιότατο τιμητική πλακέτα εξάρσεως του γεγονότος των Φώτων στην Πρώτη, ο δε Σεβασμιώτατος ανταπέδωσε την ευαρέσκεια με προσφορά περιτέχνων εικόνων προς τον παριστάμενο Πρόξενο του Γ. Προξενείου Ελλάδος Κωνσταντινουπόλεως  Αθ. Αστρακά, τον Προέδρο του Ιδρύματος Καθηγητή  Πανεπιστημίου Αθ. Αγγελόπουλο και προς δύο διακεκριμένα μέλη της Αποστολής: τον Καθηγητή Πανεπιστημίου κ. Ευστ. Κεκρίδη, εις αναγνώριση του πνεύματος της Παιδείας,  και τον κ. Νικ. Κουκουτάτσιο, τ. Δήμαρχο, εις αναγνώριση της κοινωνικής προσφοράς του στον αυτοδιοικητικό θεσμό.  Όλα τα μέλη της Αποστολής δέχθηκαν εις ανάμνηση σταυρουδάκια από τα τίμια χέρια του Μητροπολίτου.

Ακολουθούν φωτογραφίες

Α’ Ενότητα. Αγία Σοφία

083

085

086

024

031

030

026

028

117

112

118

120

032

Β’ Ενότητα. Αγία Ειρήνη

033

037

125

Γ’ Ενότητα. Αρχαιολογικό Μουσείο. Το Ελληνικό τμήμα.

131

035

034

130

Δ’ Ενότητα. Υδραγωγείο Ιουστινιανού

040

Ε’ Ενότητα. Επισκέψεις στο Πατριαρχείο, στις Βλαχέρνες και Μπαλουκλή.

151

158

156

155

053

052

056

057

050

051

049

048

047

045

054

161

160

Βλαχέρνες

059

060

172

Μπαλουκλή

175

204

202

207

197

198

191

186

182

063

064

224 222 221 217 215 213 214 212 210

208

ΣΤ’ Ενότητα. Νήσος Πρώτη

068

 

071

070

074

073

075

077

246

237

252

247

234

232

081

080

078

262 256

Ζ. Σύμμεικτα

042 065