• Χριστιανική Μακεδονία: Έκδοση του Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού που αφορά στα πρακτικά δυο επιστημονικών συμποσίων που διοργανώθηκαν στη Θεσσαλονίκη: α) Πελαγονία – Μια άλλη Ελλάδα και β) Θεσσαλονίκη – Αχρίδα.
  • Τα Δωδεκάνησα στη Φραγκοκρατία και Ιταλοκρατία: Τα πρακτικά ενός ακόμα συνεδρίου του Ιδρύματος εκδόθηκαν σε ένα καλαίσθητο τόμο. Το συνέδριο αυτό μελέτησε την Ιστορία, την Θρησκεία, την Παιδεία, τις Τέχνες και τον Πολιτισμό των Δωδεκανήσων κατά την Φραγκοκρατία και Ιταλοκρατία. (2001)
  • «Τα εκκλησιαστικά δίκαια στην Ελλάδα σήμερα»: Υπό του Καθηγητού Αθ. Αγγελοπούλου, Εκδόσεις Κυριακίδη (2005).
  • Επίσημα έγγραφα περί της εν Μακεδονία οδυνηράς καταστάσεως: Επίσημα έγγραφα περί της εν Μακεδονία οδυνηράς καταστάσεως, εν Κωνσταντινουπόλει, 1906. Επανέκδοση 1993, Θεσσαλονίκη, σελ. 1-183.
  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΔΥΝΗΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: Υπό τον τίτλο αυτό, το ίδιο, δίδεται ως βοήθημα στους φοιτητές της εκκλησιαστικής ιστορίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ.
  • Μακεδονικόν Αριστείον: Τιμητικός τόμος για τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Ιάκωβο, επί τη πεντηκονταετηρίδι προσφοράς αυτού στην Ορθοδοξία και στο Γένος. (1995)
  • «Ο κόσμος της Ορθοδοξίας στη Χερσόνησο του Αίμου σήμερα»: Επίκαιρη ανάλυση της ετεροδιδασκαλίας του φυλετισμού από τον καθηγητή Αθ. Αγγελόπουλο. Πατριαρχικά και Συνοδικά έγγραφα περί του Βουλγαρικού ζητήματος 1852-1873. Συμβολή στην έρευνα του φυλετισμού.
  • Αθ. Αγγελόπουλου «Το αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους και τα επ’ αυτού δίκαια του Οικουμενικού Πατριάρχου»: Αναφέρεται στην προβληματική των σχέσεων του Αγίου Όρους και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το αυτοδιοίκητο του Αγ. Όρους και τα πατριαρχικά δίκαια σύμφωνα με τα αυτοκρατορικά χρυσόβουλα. Χορηγία ιδρύματος Ιωάννου & Εριέττης Γρηγοριάδου.
  • Aθ. Αγγελοπούλου, Η Σερβοκροατική: Πρόκειται για διδακτικό εγχειρίδιο που έχει ως στόχο την εκμάθηση της Σερβοκροατικής γλώσσας από τους Έλληνες ενδιαφερομένους.
  • Η Ορθοδοξία στη νέα Ευρωπαϊκή πραγματικότητα: Πρακτικά συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκιδική, από την επιτροπή Θρησκευμάτων και Ορθοδοξίας της Βουλής των Ελλήνων. Επιμέλεια ειδικού συμβούλου της επιτροπής, καθηγητή ΑΠΘ Αθανασίου Αγγελοπούλου. Έκδοση και αγγλιστί.
  • Ξενία Ιακώβω, Αρχιεπισκόπω Αμερικής: Τιμητικός τόμος προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Ιακώβου, με την ευκαιρία του Αθηναγορείου έτους 1986.