Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2010.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη 26 Μαΐου 2010 στο Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού – Καρίπειον Μέλαθρον έλαβε χώρα το 91ο Διοικητικό Συμβούλιο και η 16η Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών του. Πραγματοποιήθηκαν απολογισμός του έργου του Δ. Σ. του Ιδρύματος κατά το έτος 2009-10 και της τριετίας 2007-10, απαλλαγή του Δ. Σ., εκλογή νέου Δ. Σ. και συγκρότησή του σε σώμα. Κατόπιν των ανωτέρω η σύσταση του νέου Δ. Σ. του Ιδρύματος έχει ως εξής:

  1. Πρόεδρος, Αθανάσιος Αγγελόπουλος
  2. Αντιπρόεδρος, Γρηγόριος Λιάντας
  3. Γεν. Γραμματέας, Θεοχάρης Μωυσίδης
  4. Ταμίας, Άγγελος Αγγελάκης
  5. Μέλος, Πέτρος Καμπούρης

Διεύθυνση:

  1. Γεν. Διευθυντής, Θωμάς Παπαστεργίου
  2. Διευθυντής, Δημήτριος Κουτρούλας
  3. Διευθυντής Βιβλιοθήκης, Γρηγόριος Λιάντας

Εκ της Γραμματείας