ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ».

Φιλολογικὸς Σύλλογος ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ἀναγγέλλει μὲ χαρὰ ὅτι τὴν Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 καὶ ὥρα 19:00 θὰ ὑποδεχθῆ ὡς Ἀντεπιστέλλον Μέλος του τὸν κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ, Καθηγητὴ Πανεπιστημίου, Πρόεδρο τοῦ Ἱδρύματος Ἐθνικοῦ καὶ Θρησκευτικοῦ Προβληματισμοῦ – Καριπείου Μελάθρου Θεσσαλονίκης.

Χαιρετισμὸς τοῦ Προέδρου τοῦ Συλλόγου, Ὀμ. Καθηγητή ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ. Τὸ ἔργο τοῦ τιμωμένου θὰ παρουσιάση ὁ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ, Λέκτωρ Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, Ἄρχων Ὑπομνηματογράφος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς.
Παρουσίαση ἀπὸ τὸν κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΛΙΑΝΤΑ, Ἐκλ. Ἐπ. Καθηγητή Α.Ε.Α.Θ., Βιβλίου τοῦ Καθηγητοῦ, Ἀκαδημικοὶ Περίπατοι 1991-2010, Θεσσαλονίκη 2011, Ἐκδ. Ἀθ. Ἀλτιντζή.
Στὴ συνέχεια ὁ τιμώμενος θὰ ἀναπτύξη τὸ θέμα: «Ἱστορικοκανονικὴ Γραμματεία. Δύο κανονικά κείμενα ἱστορικῆς ἰσορροπίας καὶ φιλολογικῆς ἀξίας». Συντονιστής: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ, Καθηγητὴς – Πρόεδρος Α.Ε.Α.Θ.

Μουσικὴ εἴσοδος-ἔξοδος: ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΪΤΑΝΟΣ.
Προηγούνται στις 18:30 τὰ Ἐγκαίνια τῆς Ἐκθέσεως «Ἐκκλησιαστικοὶ Χειροποίητοι Σταυροὶ Αἰθιοπίας» ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ στην Αἴθουσα τοῦ Γ΄ Ὀρόφου τοῦ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.
Οἱ Ἐκδηλώσεις τελοῦν ὑπὸ τὴν Αἰγίδα τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄, Προκαθημένου καὶ Προέδρου τῆς Ἱερὰς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ παρουσία Σας θὰ ἀποτελέση ἰδιαίτερη τιμὴ.
Ὁ Πρόεδρος
Ὁμότ. Καθηγητὴς Ἰωάννης Σ. Μαρκαντώνης
Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς
Καθηγητὴς Παναγιώτης Ἀ. Σίσκος

Η πρόσκληση σε μορφή .PDF prosklNEW.