Μια νέα έκδοση του εκδοτικού οίκου University Studio Press. Κυκλοφόρησαν τα Απομνημονεύματα του ζεύγους Μπίλλη. Τίτλος: «Αναστάσιος – Ιουλία Μπίλλη. Μια ζωή μαζί στον δρόμο της κοινωνικής προφοράς και της ευεργεσίας», Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 440. Συνιστά ελάχιστη οφειλή απόδοσης τιμής και ευγνωμοσύνης σε δύο μεγάλους ευεργέτες και κοινωνικά και εθνικά ευαισθητοποιημένους πολίτες της Θεσσαλονίκης.

Ο ποιητής Πολ Βερλαίν γράφει ότι «τίποτε δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο μιας ψυχής όσο να κάνει ευτυχισμένη μια άλλη ψυχή». Στον στίχο αυτό αποκρυσταλλώνεται το βαθύτερο νόημα της ζωής, που βρίσκει την απόλυτη έκφρασή του στα πρόσωπα του ζεύγους Μπίλλη. Η ζωή, το ήθος και η ευαισθησίες του Αναστασίου και της Ιουλίας Μπίλλη προβάλλουν με υποδειγματική ανιδιοτέλεια ως αγνό δείγμα του θεσμού του ευεργετισμού στην ζωή της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και του ελληνισμού ευρύτερα. Είναι αντίσταση σε μια κοινωνία της υποκουλτούρας, του ωχαδελφισμού και της ατομικής και συνολικής αλαζονείας και ευδαιμονίας.

Ο Τόμος σε τέσσερα μέρη αναλύει συνολικά την εσώτερη προσωπικότητα του ζεύγους. Εμπειρίες ζωής, τα σπάνια σήμερα ιδανικά του ανθρωπισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα από περίλαμπρα κτηριακά συγκροτήματα προσφοράς όλων των ηλικιών του ανθρωπίνου βίου, σκέψεις και ιδέες προβλεπτικές, γόνιμες και επίκαιρες για τα σημερινά συμβαίνοντα (χρηματιστήριο, υπερκατανάλωση, παγκοσμιοποίηση, περιβάλλον, κυκλοφοριακό, οικολογικό πρόβλημα κ.λπ. κοινωνικού και ανθρωπίνου δράματος) συγκροτούν το περιεχόμενο του Τόμου, διανθισμένο με αποδεικτικό φωτογραφικό υλικό.

Οι επιμέρους προσφορές του ζεύγους σε κτηριακά έργα και δράσεις στην Θεσσαλονίκη:
·    Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης
·    Μπίλλειο Οδηγικό Κέντρο
·    Μπίλλειο Κέντρο Ορχηστικής Τέχνης
·    Μπίλλειο Νηπιαγωγείο
·    Μπίλλειος Στέγη Νηπίων Καλαμαριάς
·    Κέντρο ανοιχτής προστασίας Ηλικιωμένων Τριανδρίας
·    Κήπος της Στοργής
·    Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου

Άλλες δράσεις:
·    Θεσμός Βραβείων και βραβεύσεις για έρευνες στη Μακεδονία.
·    Φιλοξενίες Γερμανών και άλλων δημοσιογράφων και επιστημόνων για γνωριμία τους με την πραγματικότητα στην ελληνική Μακεδονία.
·    Οι τιμητικές διακρίσεις και βραβεύσεις προς το ζεύγος Αναστασίου και Ιουλίας Μπίλλη, που περιγράφονται και απεικονίζονται στον Τόμο, είναι ελάχιστο δείγμα αντιπροσφοράς της Πατρίδος και της Κοινωνίας προς τους σεμνούς αυτούς ανθρώπους.
·    Το όλο έργο κατακλείει με τις «Απόψεις και σκέψεις του Αναστασίου Μπίλλη», απάνθισμα αγωνίας, πείρας και σοφίας.

Το Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού – Καριπείου Μελάθρου σεμνύνεται, γιατί αυτό είχε την επιμέλεια του θησαυρίσματος αυτού.