Καρίπειον Μέλαθρον

karipion-45To Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού (Ι.Ε.Θ.Π.) στεγάζεται στο νεοκλασσικό «Καρίπειον Μέλαθρον» στη διασταύρωση των οδών Ολυμπιάδως και Φ.Δραγούμη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το ακίνητο της οδού Ολυμπιάδος χρονολογείται στα τέλη του 19ου αι.(1870-1880). Καταγράφεται στο α΄ βασικό φορολογικό βιβλίο Θεσσαλονίκης(Εσάς) του Οθωμανικού έτους 1323(χριστιανικό έτος 1907) ως τριώροφη οικία με αυλή, επτά δωμάτια και δύο χώρους υποδοχής. Ιδιοκτήτης αναφέρεται ο Abdurrahman Bey, γιός του Suleyman. Το 1928 το ακίνητο αγοράζει ο επιπλοπώλης Σ.Νοτταρίδης αντί 425.000 δρχ. Από τον κληρονόμο του ανωτέρω, το ακίνητο περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Α.Καρίπη, με ευθύνη και πρωτοβουλία του οποίου,σε συνεργασία με το Ι.Ε.Θ.Π., εκπονήθηκε μελέτη αποκαταστάσεως από το Υπουργείο Πολιτισμού(4η Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων). Ο εσωτερικός διάκοσμος αποκατεστάθη από την ανωτέρω εφορεία μεταξύ των ετών 1995-2003.

Στο εσωτερικό του κτιρίου ήταν βεβαιωμένο ότι υπήρχε περίτεχνος διάκοσμος. Ειδικότερα στις τοιχοποιίες αποκαλύφθηκε διάκοσμος σε δύο στρώσεις. Η πρώτη στρώση αποτελείται από γραμμικές ταινίες που ορίζουν την κάθε πλευρά δωματίου, ενώ στις τέσσερις γωνίες του ορθογωνίου που εικονίζεται διαμορφώνεται φυτικό θέμα.

Στην κάτω ζώνη των δωματίων ο διάκοσμος διαφοροποιείται. Γίνεται χρήση διαφορετικών αποχρώσεων του βασικού χρώματος. Η σημασία της α΄στρώσης του τέλους του 19ου αι. είναι ιστορική  παρά αισθητική. Η β΄ζωγραφική στρώση χαρακτηρίζεται από την επιρροή του art nouveau, είναι πιθανό δε να πραγματοποιήθηκε με την αλλαγή της ιδιοκτησίας στο τέλος της δεκαετίας του 1920. Η β΄ στρώση συνιστά ενδιαφέρουσα απεικόνιση φυτικών θεμάτων που πλαισιώνονται με έλικες και καμπύλα σχήματα. Περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι οροφογραφίες. Στην ποικιλία των χρωμάτων κυριαρχεί σε κάθε οροφή ένας χρωματισμός που συνδέεται αρμονικά και χωρίς αντιθέσεις με τους επιμέρους χρωματισμούς. Η ελεύθερη απόδοση στις λεπτομέρειες του σχεδίου, οι έλικες, τα άνθη και οι καμπύλες δημιουργούν ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής.

  • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΡΙΠΕΙΟΥ ΣΤΟ FLICKR.