Περί του Ιδρύματος

karipiog

Ιδρύθηκε το 1993 με πρωτοβουλία πανεπιστημιακών καθηγητών, κληρικών, ειδικών ερευνητών, επιχειρηματιών, Σωματείο με την επωνυμία “Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού”. Το Καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2607/19.3.1993 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον Ημερήσιο Τύπο κατά τον νόμο και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων με αριθμό 5140/21.6.1993.

Σκοπός του είναι η μελέτη αποκλειστικώς των επίκαιρων προβλημάτων της Ορθοδοξίας και του Γένους εκτός της Ελληνικής Επικράτειας (άρθρο 2). Υποτροφίες, ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια, ημερίδες, επιστημονικά συμπόσια, αποστολές στους παραδοσιακούς χώρους Ορθοδόξου πίστεως και κληρονομιάς, διαλέξεις, εκπομπές, σειρά εκδόσεων ελληνιστί και αγγλιστί, ψηφίσματα και ηθική και υλική ενίσχυση άλλων μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων είναι η μέθοδος εργασίας (άρθρο 3).

Έδρες του Ιδρύματος ορίσθηκαν η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. Τα γραφεία του στη Θεσσαλονίκη στεγάζονται στο ιδιόκτητο “Καρίπειον Μέλαθρον”, στο κέντρο της πόλης.

About the Institute

The Institute for National and Religious Affairs (INRA) was founded in 1993, being an initiative of university professors, clerics, scientists and businessmen. It’s founding memorandum was verified with the decision No.2607/19.3.1993 of the Thessaloniki Court of First Instance and was then published at the governmental gazette. INRA was submitted to the list of the officially recognized Institutes and Societies with the number 5140/21.6.1993.

The Institute’s major aim is the exclusive study and analysis of the contemporary Issues of Orthodoxy and Hellenism in Greece and the world. INRA provides scholarships, funds research programs, organizes seminars, scientific symposiums and congresses as well as missions to places of Christian Orthodox interest and Greek diaspora. It participates in television programs related to Orthodox matters and publishes resolutions regarding significant issues of religious and political importance.

Seats of the Institute have been set the cities of Thessaloniki, Athens, New York and London. The headquarters of INRA are based in new classical-building Karipion Melathron in Thessaloniki, Macedonia province, Greece.